Yunus Emre İstişarelerine Devam Edildi

03 Şubat 2013 Pazar günü Yunus Emre Konferans Salonu'nda yapılan Din Görevlileri ve Din Gönüllüleri istişare Toplantısı'nda yine birbirinden güzel fikirler ortaya konularak din görevlilerinin ve din eğitimcilerinin uygulamalarına yönelik kararlar alındı.

Katılımcıların genellikle cami görevlilerinden, din kültürü ve ahlak bilgisi ve imam hatip lisesi öğretmenlerinden oluşan toplantıda, camiler,ortaokullar, imam hatip liseleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılabilecek örnek ve güncel faaliyetler ele alındı.

Görüşülen konular ve ortaya konulan görüşleri özet olarak şöylece anlatabiliriz:

1. Eğitim-öğretim kurumları ile camiler iyi iletişim kurmalıdır ve beraberce çalışmalar yapmalıdırlar. Bunda başta cami görevlileri olmak üzere din kültürü ve ihl öğretmenleri, Kur'an kursu öğreticileri önemli roller üstlenmelidir. İdareciler de imkanların birlikte kullanılmasına öncülük etmelidir. Örneğin Okulun spor salonu, konferans salonu, caminin kütüphanesi, etüt ve kurs alanları vb. yerler imkanlar nisbetinde ortaklaşa kullanılmalıdır.

2. Çanakkale Şehitlerini Anma Programları ortaklaşa yapılmalıdır. Kutlu Doğum Haftası'nda da birlikte çalışmalar yapılmalıdır. Zira günümüzün çocukları, gençleri başta olmak üzere herkesin birlik ve beraberlik ruhuna, milli ve manevi değerlerin yaşatılmasına her zamankinden daha çok ihtiyacı bulunmaktadır. Yapılan programlar ve etkinlikler hayata dair olmalıdır. Örneğin programları bizzat çocukların ve gençlerin dramatizasyon, tiyatro vb. şekillerde icra etmeleri sağlanmalıdır.

3. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminin zararlı alışkanlıklar, kötü huy ve davranışlar, ahlaksızlık ve dinsizlik faaliyetleri gibi projelerden uzak tutulmasında okullarla camilerin beraberce hareket etmesinin önemi çok büyüktür.

4. İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin Camiler ve Kur'an kursları ile entegrasyonu sağlanmalıdır. Hutbe, vaaz, namaz kıldırma, programlar icra etme, toplumla iyi ilişkiler kurma ve yararlı birer insan olma noktasında camilerle beraber hareket edilmelidir. Yönetmelikler ve tüzüklerde bu durum gözetilmelidir.

5. Bilinç oluşturmada geziler önemli bir yere sahiptir. Gezilerin iyi organize edilmesi ve hedefleneni vermesi çok önemlidir. Hazırlık ve gezi esnası ile gezi sonrası için gerekli önlemler alınmalıdır. İlgili film, video, resim, sunu vb. görsel ve işitsel materyallerden faydalanılmalıdır. Yarışmalar da kaliteli, konuya uygun, yüksek katılımlı, hediyeli, adaletli olmalıdır.

6. Kısacası okullar ve cami ile işbirliği ve iyi iletişim kurmak, ideal toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Taraf olanlar gerekli çalışmaları yapmalı ve sorumluluk bilinci ile hareket etmelidirler.

7. İstişare toplantılarına devam edilecek olup, Mart Ayı İstişare Toplantısı'nın 3 Mart Pazar günü yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantılara hanımların katılımı da sevindirici bir durum olarak dikkat çekmektedir.

Vesselam...