Yunus Emre İstişareleri XVII

17.ONYEDİNCİ İSTİŞARE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ-SONUÇLARI VE ETKİNLİKLER

10.01.2010

         Gündem Maddeleri:

1.   Camilerin Toplum Hayatında Etkinliğinin Arttırılması Ve Fonksiyonlarının Geliştirilmesi

2.   Camilerin Cemaat Sayısının Arttırılması ve Niteliğinin Geliştirilmesi

    Yunus Emre Camii İstişarelerinin 17. si yukarıdaki gündemle yapılmış,     Mescidi Nebi modelinden hareketle istişareler yapılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

A.   Camilerin Toplum Hayatında Etkinliğinin Arttırılması ve Fonksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkındaki Sonuçlar:

1.     Camiler sadece namaz kılınan, cenaze kaldırılan yerler durumunda kalmamalı, bilgi ve kültürün öğrenilip geliştirildiği, verimli yerler haline dönüştürülmelidir. Buna göre cami merkezli olarak;

● Dil kursu, spor etkinlikleri; güreş, futbol, karate, pinpon, langırt vs. faaliyetlerde bulunulmalı.

● Yaz kurslarında güreş, futbol, voleybol, yarışmalar, geziler vb. etkinlikler yapılmalıdır.

           ●Noel ve Noel Babayı sevdirmek için sevenlerinin binlerce yöntem uyguladıklarını görüyoruz.  İslam’ı sevdirmek için bizler daha güzel ve doğru yöntemler uygulamalıyız:

● Çocuklara evlerde ailelerin din eğitimi vermesi teşvik edilmeli.

           ● Camii cemaatinin ve bulunulan çevrenin seviyesini ve özelliklerini iyi kavramak,  anlamak, algılamak ve onların durum ve ihtiyaçlarına göre onlarla iletişim kurmak, icraatlar yapmak.

           2. Camiilerde gıda erzak bankası bulunmalıdır. Çevredeki öksüz, yetim, fakir ve kimsesizlerin, hastaların gözetilmesi sağlanmalı, onlarla iletişime geçilmeli, camilerin, onların evi yurdu olduğu bilinci kendilerine verilmelidir.

Kendilerine maddi ve manevi destek sağlanmalı, infak edenlerin mallarının en iyilerini onlarla paylaşmaları sağlanmalı, böylece camilerin niteliği geliştirilmiş olur.

           3. Camii dersleri yapılmalı. Bir program dâhilinde bütün halka açık olarak Tefsir, hadis, Siyer, vb. dersler verilmelidir.

           4. Özelde camiye devam etmekte olan cemaatin bilgi ve bilinç düzeyi yükseltilmeli, bu durum, camiye ilgi ve sevgiyi arttıracaktır.

           5. Camilerin müştemilatında çay ocağı, internet cafe, oyun bölümü, çocukların ilgisini çekecek spor salonu, kütüphane vb. yerler bulunmalı. Sosyal aktivitelerin yapılacağı salonlar oluşturulmalıdır.

          6. Camii görevlisi çevresinde aranan, sevilen, güvenilen, herkesin derdiyle dertlenip sevinciyle sevinen bir kimse olmalıdır. Duruma göre bir rehber, bir psikolog, bir sosyolog bir ekonomist olmalıdır.    

          7. Camilerde bir kan bankası oluşturulmalı. Çevrenin sağlık sorunlarına duyarlı olunmalıdır. Panolar konulmalı, çevre bilinçlendirilmelidir.

          8. Camiler fonksiyonel kullanılmalı, var olan imkânlar iyi değerlendirilmeli.

          9. Çevrenin geliştirilmesi, cemaatin ve imkânların geliştirilmesi için çaba sarf edilmelidir.

 

B. Camilerin Cemaat Sayısının Arttırılması ve Niteliğinin Geliştirilmesi    Hakkındaki Sonuçlar:

 

1.     Çocuklar camilere mutlaka gelmelidir. Cemaat sayısının arttırılmasında ve cemaatin niteliğinin geliştirilmesinde en önemli icraat bu olacaktır. Buna göre:

● Camii cemaati bu konuda da bilinçlendirmeli. Peygamberimiz Hz. Muhammed    (sav)’ in bulunduğu bir sırada Bedevilerden birisinin Peygamberimizin Mescidinin içinde bir yere bevletmesi ve Sahabe-i Kiram’ın büyük tepkisine karşılık Peygamber Efendimiz’in “ Oraya bir kova su döküp temizlemeniz Müslüman kardeşinizi incitmekten hayırlıdır.” Hadisi iyi kavratılmalıdır.

              ● Çocukların midesine, gönlüne hitap edecek olan çikolata, lokum, bisküvi araba, hikâye kitapları yoluyla çocuklar camiye ısındırılmalıdır.

     ● Genç sahabelerin hayatını cemaate ve çocuklara anlatmak, cemaatin bilincini              sayısını arttırır.

●Çocuk, camii, aile iletişimi çok önemlidir. Bu iletişim iyi kurulmalıdır.

●Hediyeleşme sünneti büyükler ve küçükler arasında uygulanmalıdır. (Çocuğun babası veya dedesi çocuğa aldığı hediyeleri camii imamına verir o da çocuğa verir.)

2. Yaramaz çocukların kontrolü için imam ve cemaatin;

● Onu çocuk olarak görmesi

● Grup psikolojisini anlaması gerekir.

● Çocuklar küstürülmemelidir. Asla şiddet uygulanmamalıdır.

● Hediye vermek ve çocukları sevindirmek, sevmek, onları taltif etmek çok önemlidir

● Durumlarına göre çocuklara hoşlandıkları yönden yaklaşmak gereklidir.

●Çocukları da bir birey olarak görülüp, onlara da selam vermek, selamı ve önemini onlara da öğretmek, onların da cemaate karışmalarını sağlamak gereklidir.

●İmam odalarında çocuk hediye bölümü, ikram bölümü olmalıdır.

3.Veliler zorla camiye çocuk göndermemeli. İkna etmeli sevdirici yöntemler kullanmalı, onlara örneklik etmelidir. Camilerde de çocukların beklentileri karşılanmaya çalışılmalıdır.

4. Cami görevlileri camide görevlerini bilinçli, özenli, düzenli yapmalıdır. Bu bağlamda;  

        ● Cami görevlileri camilerde mihrabın ve görevlisi bulunduğu caminin hâkimi olmalı, camiye sahip çıkmalı ve geliştirmek, güzelleştirmek için çalışmalıdır.

        ● Verimli olmak için çaba sarf etmeli, görevine özen göstermelidir.  

        ● Mesleki yeterliliğe ve genel kültür yeterliliğine sahip olmalıdır.  

        ● Sabah mukabelesine devam etmek, kısa bir biçimde birkaç ayet seçip cemaate onları anlatmak ve gündemi elinde tutmak.

        ● Öğlen vaktinde sohbetler yapılmalı. Namazdan sonra kısaca bir ayet, bir hadis hakkında konuşulmalı Ayet Hadis müzakeresi yapılmalı ve gündem ve konu çeşitliliği sağlanmalıdır.

       ● Namazda camii de veya dışarıda bir yeni bir olay olduğunda bunu bir vesile bilerek cemaati bilgilendirmek gerekir.

       ● Cemaate Kuran öğretilmeli. Buradan hareketle evlerin Kur’an evleri olmalarının yolu açılabilir ve böylece Kuran sevdirilebilir.

       ● Camilerin kadın cemaati de olmalı ve camilerdeki imkânlar onlara da aynı şekilde sağlanmalıdır, özellikle çocuk eğitiminde annenin rolü iyi etüt edilmelidir.

 5. Keşfedilmiş olan uygulamalar çeşitli vesilelerle paylaşılmalı ve verimlilik sağlanmalıdır.