Yunus Emre İstişareleri XV

YUNUS EMRE İSTİŞARELERİ 15

13.12.2009

 

Gündem Maddeleri:

 1. Eğitim ve Eğitimci Gözüyle Vakıf
 2. Mehmet Akif Ersoy’un Vefatı
 3. Mevlâna Celaleddin-i Rumî’nin Vefatı
 4. Necip Fazıl Kısakürek

 

İstişarelerden çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

 1. Yılın ilk istişare toplantısı olması hasebiyle, amaç, yöntemler ve faaliyetler belirlendi.
  1. En uygun bir zamanda Yunus Emre Camii istişareleri için bir internet sitesi kurulacak ve ilanlar, sonuçlar vb. faaliyetler burada daha belirgin hale getirilecektir.
  2. İstişareler düzenli olarak devam edecek ve sonuçlar bir kitapçık halinde inşallah yayınlanacaktır.
  3. İstişarelerin temel hedeflerinden birisi olan güzel fikir ve uygulamaların paylaşılması ve geliştirilip uygulanması ilkesine uyulacaktır.
 2. Vakıfların önemi çok iyi bilinmeli ve etkinliklerini arttıracak faaliyetler gerçekleştirilmeli.
  1. Vakıflar hizmet ederken, göze çarpan en önemli 3 eksiklik bulunmaktadır:

ba. Vakıfların bireyler arası sıcaklığa istemeden zarar verdiği gözlemleniyor;

Zekât, fitre, kurban vb. mâlî ibadetlerde, gerekli olan o sevgi ve sıcaklığı birebir kardeşlik hislerini sağlamaya gayret etmelidirler.

bb. Hizmet eden kişilere gerekli maddi manevi desteğin sağlanması, vakıfların görevlerinden olmalıdır. Eğitim öğretim ve din hizmetlerinde çalışmakta olan öğretmen ve din görevlilerine lojistik destek sağlanmalıdır.

bc. Yetişmiş eleman ihtiyacı vakıflar için vazgeçilmezdir. O halde vakıfların en önemli eksikliklerinden birisi olarak görülen yetişmiş elemanları elinde tutamama problemi, vakıf yöneticilerine iyi anlatılmalı ve sorun çözülmelidir.

 1. Kitap vakfı gibi tüm ülkedeki kütüphaneler arası, bağışçılar ile ihtiyaç sahibi kimseleri buluşturan, kitabı sevdirmeyi amaç edinmiş bir vakıf kurulabilir.
 1. Mehmet Akif Ersoy, günümüz dünyasına çok iyi tanıtılmalıdır. Akif’in büyük âlim olduğu konusu üzerinde durulmalı ve Safahat adlı eseri bu noktada okunup okutturulmalıdır. Çocuklara ve gençlere ödül olarak verilmesi sağlanmalıdır.
  1. Mehmet Akif’i tanıtan broşür hazırlanabilir. Maliyeti de çok düşük olarak bir A4 boyutunda 3 e katlanarak 6 mini sayfalık akordeon broşür hazırlanabilir.

http://www.akdogru.com/2000-AD-EL-ILANI-30TL_u_r_n_204.htm

 (21 x 29 (A4) Çift Taraflı Çok Renkli 2000 Adet =110 TL)

 1. Mehmet Akif’i ve örnek özelliklerini tanımaya yönelik seminerler ve konferanslar düzenlenebilir.
 2.  Mehmet Akif Ersoy’un Edirnekapı’daki kabri cami cemaatinden olan çocuklar ve gençler tarafından görevliler nezaretinde ziyaret edilebilir.
 3. Vehbi Vakkasoğlu’nun Akif Dede adlı çocuklara yönelik eseri ve buna benzer kitaplar, çocuklara ulaştırılmalı, okumaları sağlanmalıdır.
 1.      Mevlâna Celaleddin-i Rûmî günümüz kuşaklarına iyi tanıtılmalıdır. İslâmî kişiliği iyi algılanmalı, eserleri okunmalı, okutulmalı, özellikle Divan-ı Kebir adlı eserinde anlatılan Eğitimcinin özellikleri, eğitim yöntemleri konuları iyi etüt edilmeli, algılanmalıdır.
  1. Cami ve okullarda Mevlâna iyi anlatılmalıdır.
  2. Mesnevi’den hikâyeler adlı küçük hacimli hikâye kitapları, çocuklar tarafından mutlaka okunmalıdır.
  3. Uygun şartlar mevcut ise Konya ’ya bir gezi yapılabilir.