Yunus Emre İstişareleri I

YUNUS EMRE İSTİŞARELERİ 1

26 Ekim 2008 Pazar

Gündem Maddeleri

 1. Tanışma
 2. Bölgemizde kendimizi geliştirmek adına neler yapabiliriz?
 3. Cami ve Din Görevlileriyle ortak hizmet alanlarımız.  

Sonuçlar

 1. DKAB Öğretmenleri arasında yapılan bu ve benzeri çalışmalar Din görevlileri, özellikle de imamlar arsında da yapılmalıdır (“DİN GÖREVLİLERİ PLATFORMU” kurulabilir).
 2. İlahiyat mezunu din görevlileri okullarda ihtiyaç duyulan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde ücretli olarak istihdam edilmelidir.
 3. İHL’lerde okuyan öğrencilere mahallelerindeki din görevlileri tarafından teşvik ve takviye olabilecek şekilde dersler ve görevler verilmelidir. Bu durumun gerçekleşebilmesi için gerekirse İHL Müdürleri ile ilçe müftülükleri görüşmeler yapmalıdır.
 4. Yazın ve kışın çeşitli eğitim programlarında istihdam etmek üzere öğretmen ihtiyacı bulunan camilerle, böylesi hizmetlerde görev almak isteyen öğretmenlerin irtibatını sağlayacak bir havuz oluşturulmalıdır. DKAB Öğretmenleri Platformu internet sitesi ve mail grubu üzerinden bu iletişimi sağlayabilir.
 5. Okuldaki öğrencilerimizi dini eğitimlerini geliştirmek adına camilerimize yönlendirmeli ve cami imamıyla iletişim içinde olarak çocukların din eğitiminden en üst düzeyde yararlanmasını temin etmeliyiz.
 6. Öğretmenler oturdukları mahallelerdeki cami derneklerine üye olmalıdır. Böylece caminin eğitim fonksiyonunu geliştirmede din görevlilerine destek olunabilir.
 7. Din görevlileri mahallelerinde bulunan DKAB ve İHL Öğretmenlerini cami derneği üyeliğine teşvik etmeli ve caminin eğitim fonksiyonunu geliştirmede öğretmenlerden istifade etmelidir.
 8. Bölgemizde kendimizi geliştirmek adına tüm din görevlilerinin de davet edilmesiyle en az 15 günde bir toplanılmalıdır.